Utskrift

Dirigenten

Trond Dahlen

 

Trond Dahlen er utdannet kantor og kordirigent fra Norges Musikkhøyskole og har vært Hydrokorets dirigent siden 1984.  Han var i perioden 1977-2005 kantor i Bekkelaget kirke i Oslo. Dahlen har virket som timelærer med Institutt for musikk ved Universitetet i Oslo og hatt engasjementer for den Norske Opera og Ballet, Opera Mobile og Rikskonsertene. Han har ledet flere kor, blant annet Menighetsfakultetets studentkor, Den norske studentersangforening og Cæciliaforeningen i Fredrikstad. Han har skrevet en rekke komposisjoner for både kor og solosang, fra viser til salmer og klassiske verker. Flere komposisjoner og arrangementer er skrevet spesielt for Hydrokoret. Dahlen har siden 2006 hatt stilling som forbundssekretær i Musikernes fellesorganisasjon, hvor han i særlig arbeider med arbeidslivs- og tariffspørsmål innen kirkemusikkfeltet i Den norske kirke.