Utskrift

Spontan-repertoar

1                    Spontanrepertoar

2                                                 Vive l‘amour

3                                                 Tourdion

4                    C.M. Bellmann     Bort alt vad uro gør              

5                    T. Dahlen              Fra Helan til Septimen (arr.  og komposisjoner)

6                    T. Dahlen              Kaffegruk – Jeg krever stillhed/Sunhedsråd (Piet Hein)

7                   S. Asmundsen       Scandinavian shuffle

8                                                 To trøytte fuglar

9              P. McCartney           We all stand together

10                T. Dahlen              Bruralått frå Valdres

11                                             Vi vandrer med freidig mot

12                                              Now is the month of maying

13                                             When you’re smiling

14                                             Per Spelmann

15                J.U.Wehrli            Vi vandrer med freidig mot (T. Dahlen arr)

16                T. Dahlen(arr)      Hydrojubilant

17                M.Jackson            Earth song